کد تخفیف اولین مشاوره     VAKILTIK

جست و جو وکلا

دکتر مرتضی عبدزاده پایه یک تهران - تهران

بدون امتیاز

 • ملکی
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • دادگاه انقلاب
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • کلاهبرداری
 • تصرف عدوانی
 • روابط موجر و مستاجر
دریافت مشاوره
فريد الدين اسماعيلی ایوانکی پایه یک تهران - تهران

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • دادگاه انقلاب
 • دادگاه نظامی
 • جرائم پزشکی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • داوری
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • تصادفات
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
 • دیوان عالی کشور
دریافت مشاوره
احمدرضا یعقوبی آنلاین پایه یک البرز - کرج
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • جرائم سایبری
 • امور بانکی
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • دادگاه انقلاب
 • جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی
 • داوری
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • تصادفات
 • امور بیمه
دریافت مشاوره
حسن آرین پور پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • امور کارگر و کارفرما
 • جرائم سایبری
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • تصادفات
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
 • دیوان عالی کشور
دریافت مشاوره
اعظم صباحی نیا پایه یک تهران - تهران

بدون امتیاز

 • سایر امور حقوقی
دریافت مشاوره
مجتبی عاشوری پایه یک فارس - شیراز
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • امور کارگر و کارفرما
 • جرائم سایبری
 • امور بانکی
 • امور ثبتی
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • دادگاه انقلاب
 • جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی
 • جرائم پزشکی
 • داوری
 • امور بیمه
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
 • دیوان عالی کشور
 • امور مالیاتی
 • کارشناس رسمی دادگستری
دریافت مشاوره
فرید گودرزی پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • امور ثبتی
 • سایر امور حقوقی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • کلاهبرداری
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • روابط موجر و مستاجر
دریافت مشاوره
فاطمه احمدی پایه یک فارس - شیراز
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • کلاهبرداری
 • امور حسبی
 • تصادفات
 • روابط موجر و مستاجر
دریافت مشاوره
امین جعفرپور پایه یک گیلان - رشت

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
دریافت مشاوره
سید افشین ابی ابراهیمی پایه یک همدان - همدان
 • ملکی
 • خانواده
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
دریافت مشاوره
محمد امیر عربشاهی پایه یک تهران - تهران

بدون امتیاز

 • ملکی
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • سایر امور حقوقی
دریافت مشاوره
فرهاد فتاحی نیا پایه یک گیلان - بندرانزلی

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
دریافت مشاوره