کد تخفیف اولین مشاوره     VAKILTIK

جست و جو وکلا

مهران محبی یدالهی پایه یک تهران - ملارد

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور شرکت ها
 • امور بین المللی و مهاجرت
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • جرائم سایبری
 • امور ثبتی
 • قتل
 • دادگاه انقلاب
 • دادگاه نظامی
 • جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • داوری
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • تصادفات
 • امور بیمه
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
 • دیوان عالی کشور
دریافت مشاوره
پرویز رشیدی مرادیان پایه یک قم - قم
 • ملکی
 • خانواده
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • دادگاه انقلاب
 • تصادفات
دریافت مشاوره
امیرمحمدفصیحی رامندی پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • امور کارگر و کارفرما
 • جرائم سایبری
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • دادگاه انقلاب
 • جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی
 • جرائم پزشکی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • داوری
 • دادگاه های انتظامی
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • تصادفات
دریافت مشاوره
مرتضی قاسمی پایه یک خراسان شمالی - بجنورد
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • امور شهرداری ها
 • دادگاه انقلاب
 • دادگاه نظامی
 • جرائم پزشکی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • امور حسبی
 • تصادفات
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
 • دیوان عالی کشور
دریافت مشاوره
رحیم اخوان آریج پایه یک مازندران - آمل

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • چک و سفته و اسناد تجاری
دریافت مشاوره
محسن حاجی آبادی پایه یک مركزی - اراك

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • دادگاه انقلاب
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • روابط موجر و مستاجر
دریافت مشاوره
معصومه شاهنظری پایه یک البرز - کرج
 • ملکی
 • خانواده
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • امور کارگر و کارفرما
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
دریافت مشاوره
الهام میری پایه یک لرستان - بروجرد

بدون امتیاز

 • سایر امور حقوقی
دریافت مشاوره
زینب فرهادلو پایه یک قم - قم
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
دریافت مشاوره
محجوبه یداله پور پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • امور کارگر و کارفرما
 • جرائم سایبری
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
دریافت مشاوره
محمدعلی درریز پایه یک تهران - تهران

بدون امتیاز

 • ملکی
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • جرائم سایبری
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • دادگاه انقلاب
 • جرائم پزشکی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • روابط موجر و مستاجر
دریافت مشاوره
مرضیه صفدری آنلاین پایه یک قم - قم

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • امور کارگر و کارفرما
 • امور بانکی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • تصادفات
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
 • دیوان عالی کشور
دریافت مشاوره