کد تخفیف اولین مشاوره     VAKILTIK

جست و جو وکلا

مرتضی قاسمی پایه یک خراسان شمالی - بجنورد
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • امور شهرداری ها
 • دادگاه انقلاب
 • دادگاه نظامی
 • جرائم پزشکی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • امور حسبی
 • تصادفات
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
 • دیوان عالی کشور
دریافت مشاوره
آرش فاطمی پایه یک اصفهان - اصفهان

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
دریافت مشاوره
فرزانه پورانتظاری پایه یک یزد - یزد

بدون امتیاز

 • ملکی
دریافت مشاوره
محمدحسین نادی پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
دریافت مشاوره
میثم ملکی گورچین قلعه پایه یک آذربایجان غربی - ارومیه

بدون امتیاز

 • ملکی
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • امور بانکی
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
دریافت مشاوره
بنیامین کاظمی پایه یک فارس - شیراز

بدون امتیاز

 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • دادگاه انقلاب
 • جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی
 • جرائم پزشکی
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصادفات
دریافت مشاوره
بهمن مهدوی نسب پایه یک آذربایجان غربی - خوی

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • تصادفات
دریافت مشاوره
نسرین سید صفوی پایه یک تهران - تهران

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • سرقت
 • امور بانکی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • امور شهرداری ها
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • روابط موجر و مستاجر
دریافت مشاوره
مانی دهقانیان پایه یک مازندران - قائم شهر

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • امور کارگر و کارفرما
 • جرائم سایبری
 • امور بانکی
 • امور ثبتی
 • داوری
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
دریافت مشاوره
محمد مهاجری پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
دریافت مشاوره
مسعود بخشی پایه یک البرز - کرج

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • امور بانکی
 • امور ثبتی
 • امور شهرداری ها
 • دادگاه انقلاب
 • دادگاه نظامی
 • جرائم پزشکی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • کلاهبرداری
 • تصرف عدوانی
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
دریافت مشاوره
رضا طاشیان پایه یک سمنان - شاهرود

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • جرائم سایبری
 • دادگاه انقلاب
دریافت مشاوره