درباره من:

نام و نام خانوادگی:

مریم صفری شمامی

جنسیت:

زن

سطح تحصیلات:

کارشناسی ارشد

کانون یا مرکز متبوع:

کانون وکلای  مرکز

آدرس دفتر:

تهران-تهران- تهران میدان ولیعصر نرسیده به زرتشت کوچه روشن

حوزه فعالیت ها:
ملکی
ارث
امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
نظرات:
پاسخگویی به سوالات کاربران:

اگر زوج حکم الزام به تمکین داشته باشد از نظر حقوقی کدامیک باید نسبت به اجرای حکم اقدام کنند ؟زوج یا زوجه ؟وآیا این حکم بازه زمانی مشخصی دارد و یا درمدت معینی منقضی میگردد؟واگر زوج هرگز اقدام به اجرای حکم ننماید واجازه ازدواج مجدد از طرف دادگاه داشته باشد  آیا زوجه ناشزه خواهد بود؟؟؟؟؟؟؟؟

  • پس از قطعیت حکم زوج درخواست اجرای رای را به دادگاه بدوی تقدیم و پس از گذشت مواعد قانونی اجرائیه  و عدم تمکین زوجه درخواست تشکیل پرونده اجرا باید تقدیم گردد و سپس در شعب اجرای احکام در صورت عدم تمکین صورت جلسه ای مبنی بر عدم تمکین زوجه تنظیم خواهد شد.

    اجرای حکم در غیر از موارد استثنایی بازه زمانی ندارد.

مطالب منتشر شده: