مشاوره حضوری با وکیل تیک
  • شما میتوانید در شهر مدنظر خود از مشاوره حقوقی با وکیل در دفتر وکیل استفاده کنید.
  • جهت ملاقات با وکیل شهر مدنظر خود و تخصص وکیل و همچنین تاریخ و ساعت ملاقات را انتخاب کنید.
  • پس از پرداخت هزینه مربوطه پشتیبان وکیل تیک هماهنگی لازم را با وکیل و شما انجام و با حضور در دفتر وکالت میتوانید به مدت یک ساعت از مشاوره حقوقی حضوری استفاده نمایید.
تخصص وکیل را انتخاب کنید
شهر مورد نظر خود را مشخص نمایید
تاریخ مورد نظر خود را مشخص نمایید
ساعت مورد نظر خود را مشخص نمایید
مبلغ قابل پرداخت
400,000 تومان