کد تخفیف اولین مشاوره     VAKILTIK

سوالات متداول

سوالات عمومی

مشاوره تلفنی سریع ترین راهکار برای حل مشکلات حقوقی است برای دریافت مشاوره تلفنی وارد سایت وکیل تیک شوید و با انتخاب ایکون مربوطه وتکمیل فرایند پرداخت و ورود، اعم از شماره موبایل، ثبت رمز ارسالی ونوشتن نام نام خانوادگی درخواست شما ثبت خواهد شد منتظربمانید وکیل بلافاصله با شما تماس خواهد کرفت. وکیل تیک وکیل همراه شماست.

مشاوره متنی باصرفه ترین نوع مشاوره است برای مشاوره متنی بعداز ورود به سایت وکیل تیک وانتخاب ایکون مربوطه سوال خود را باجزییات توضیح داده ودر صورت نیاز مدارک مربوطه را پیوست ، وآن را ارسال کنید. جهت فعال سازی درگاه پرداخت شماره موبایل ،رمز ارسالی و نام نام خانوادگی خود را بنویسید وبا تکمیل فرایند پرداخت، شما به صفحه چت با وکیل منتقل خواهید شد ومیتوانید مشاوره متنی یاصوتی خود را ادامه دهید. وکیل تیک وکیل همراه شماست.