کد تخفیف اولین مشاوره     VAKILTIK
تحریر اوراق قضایی
  • تحریر اوراق قضایی بهترین راه تنظیم اوراق قضایی شما می باشد.
  • پس از ثبت درخواست تحریر اوراق قضایی شما به صفحه گفتگوی هدایت می شود و میتوانید کلیه مستندات خود را ارسال نمایید درخواست شما به وکیل متخصص ارجاع و پس از مطالعه حداکثر ظرف 24ساعت اوراق قضایی تحریر و برای شما ارسال می شود.
  • 1- دادخواست 2- شکوائیه 3-اظهارنامه 4-لایحه
  • در صورت عدم رضایت از اوراق قضایی پس از بررسی هیات علمی 100% وجه به شما عودت خواهد شد.
نوع درخواست را انتخاب کنید
تخصص وکیل را انتخاب کنید
مبلغ قابل پرداخت
500,000 تومان