کد تخفیف اولین مشاوره     VAKILTIK
تحریر قرارداد
  • تحریر قرارداد بهترین راه تنظیم قراردادهای شما می باشد.
  • پس از ثبت درخواست تحریر قرارداد شما به صفحه گفتگوی هدایت می شود و میتوانید کلیه مستندات خود را ارسال نمایید و نکات مهم مد نظر قرارداد خود را بیان نمایید ..
  • درخواست شما به وکیل متخصص ارجاع و پس از مطالعه حداکثر ظرف 24ساعت قرارداد تحریر و برای شما ارسال می شود.
  • در صورت عدم رضایت از تحریر قرارداد پس از بررسی هیات علمی 100% وجه به شما عودت خواهد شد.
مبلغ قابل پرداخت
1,000,000 تومان