مشاوره مالیاتی
  • مشاوره مالیاتی ساده ترین راه مشاوره در امور مالیاتی می باشد .
  • پس از ثبت درخواست مشاوره مالیاتی شما به صفحه گفتگو هدایت می شود و در صورت تمایل میتوانید مستندات خود را ارسال نمایید ، ظرف 15 دقیقه پس از ثبت درخواست ، از سرشماره وکیل تیک با شما تماس گرفته می شود و می توانید حداکثر به مدت 30 دقیقه از خدمات حقوقی گفتگو با وکیل استفاده نمایید.
  • در صورت عدم رضایت از مشاوره مالیاتی پس از بررسی هیات علمی 100% وجه به شما عودت خواهد شد.
مبلغ قابل پرداخت
100,000 تومان