کد تخفیف اولین مشاوره     VAKILTIK
ارائه راهکار
  • ارائه راهکار بهترین راه مطالعه مستندات شما و ارائه راهکار حقوقی می باشد.
  • پس از ثبت درخواست ارائه راهکار شما به صفحه گفتگوی هدایت می شود و میتوانید کلیه مستندات خود را ارسال نمایید و توضیحات لازم را بیان کنید.
  • درخواست شما به وکیل متخصص ارجاع و پس از مطالعه حداکثر ظرف 72 ساعت راهکار موضوع بیان و در صورت نیاز یکی از اوراق قضایی تحریر و برای شما ارسال می شود.
  • در صورت عدم رضایت از ارائه راهکار پس از بررسی هیات علمی 100% وجه به شما عودت خواهد شد.
تخصص وکیل را انتخاب کنید
مبلغ قابل پرداخت
500,000 تومان